🚧🌱🍃 APA HUKUM PUASANYA ORANG GILA?⁣

“Orang gila tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa dan jika dia berpuasa maka puasanya tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama.”⁣

Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/101.144) Dan Abu Dawud (4398) dishahihkan oleh Syaikh Albaniy dari Aisyah رضي الله عنها,⁣

“Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi, dan orang gila hingga ia berakal.”⁣

(Semua tentang puasa Ramadhan karya Ustadz Abu Yusuf Ubaiyd Bima Hafizhahullah halaman 14-15)⁣
________________________⁣
WAG PELAJAR SUNNAH⁣

Bantu program dakwah Pelajar Sunnah dengan berinfaq dan bersedekah ke:⁣
Rekening Bank Syariah Mandiri⁣
7775222338⁣
a.n. PELAJAR SUNNAH⁣