🚧📌 HARI TERBAIK SEORANG HAMBA
. Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu,
.
خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله
. “Hari terbaik bagi seorang hamba secara mutlak dan yang paling utama adalah hari taubatnya kepada Allah.”
(Zaadul Ma’ad : 3/585)
_________________________
WAG PELAJAR SUNNAH
.
Bantu program dakwah Pelajar Sunnah dengan berinfaq dan bersedekah ke:
Rekening Bank Syariah Mandiri
7775222338
a.n. PELAJAR SUNNAH
.
.