Hukum Bernazar Dalam Islam

Hukum Bernazar Dalam Islam – Syekh Ali Jaber
Durasi: 00:03:27