📢✋🏻🌹✅ KEBANYAKAN MANUSIA MENCELA DUNIA HANYA KETIKA TIDAK MENDAPATKAN BAGIAN DARINYA⁣

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:⁣

‏لا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذماً غير ديني؛ فإن أكثر العامة إنما يذمونها لعدم حصول أغراضهم منه.⁣

“Jangan melihat banyaknya celaan manusia terhadap dunia jika bukan karena agama, karena mayoritas orang-orang awam hanyalah mencelanya karena mereka tidak mendapatkan kepentingan mereka.”⁣

(Majmu’ul Fatawa, jilid 20 hlm. 148)⁣
_________________________⁣
WAG PELAJAR SUNNAH⁣

Bantu program dakwah Pelajar Sunnah dengan berinfaq dan bersedekah ke:⁣
Rekening Bank Syariah Mandiri⁣
7775222338⁣
a.n. PELAJAR SUNNAH⁣