TJ Melakukan Sholat Tahiyatul Masjid Saat Khatib Khutbah

TJ Melakukan Sholat Tahiyatul Masjid Saat Khatib Khutbah – Buya Yahya
Durasi: 00:01:08